Nawigacja

Konsultacyjne zespoły metrologiczne

Konsultacyjne zespoły metrologiczne

Autor:

Czym są Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne?

Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne są ciałami doradczymi Prezesa GUM i działają na podstawie jego decyzji.
Do składu poszczególnych Zespołów dołączyły i będą nadal dołączać osoby związane zarówno z przemysłem, jak i ze światem nauki.

Data Miejsce Zespół, grupa

Harmonogram najbliższych spotkań Zespołów

21.06, godz. 11:00

Warszawa, siedziba OUP

Spotkanie Grupy Roboczej ds. biżuterii unikatowej i kamieni jubilerskich Konsultacyjnego Zespołu ds. Probiernictwa
22.06, godz. 11:00 Warszawa, siedziba OUP Spotkanie Grupy Roboczej ds. technologii i metod badania stopów metali szlachetnych Konsultacyjnego Zespołu ds. Probiernictwa

 

 

 

Wydarzenia minione

20.09.2016

W dniu 20 września 2016 r. w siedzibie GUM odbyło się spotkanie inaugurujące prace Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych.

 • Wystąpienie Prezesa GUM przed gośćmi zaproszonymi na pierwsze spotkanie dotyczące Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych
  Wystąpienie Prezesa GUM przed gośćmi zaproszonymi na pierwsze spotkanie dotyczące Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych

fot. M. Koszarny (GUM)

Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne są ciałami doradczymi Prezesa GUM i działają na podstawie jego decyzji. Do składu poszczególnych Zespołów dołączyły i będą nadal dołączać osoby związane zarówno z przemysłem, jak i ze światem nauki. Przewodniczący zespołów zostaną powołani z grona osób biorących udział w ich pracach, zaś sekretarzami są dyrektorzy zakładów metrologicznych Urzędu, wskazani przez Prezesa.

Główne oczekiwanie związane z powołaniem zespołów dotyczy nie tylko ich zaangażowania w powstanie strategii rozwoju polskiej metrologii, ale też wymiany doświadczeń i integracji środowiska metrologicznego, a przede wszystkim korzyści dla polskiej gospodarki.

Podczas pierwszego spotkania zaproszeni goście zwracali uwagę na:

 • konieczność uproszczenia procedur dla przedsiębiorców, które obecnie są czasochłonne i kosztowne,
 • otwarcie się GUM na współpracę z przemysłem, przy czym podkreślano fachowość pracowników Urzędu,
 • potrzebę stworzenia krajowego instytutu metrologicznego, współpracującego z przemysłem, na wzór PTB,
 • wytwarzanie przez GUM wzorców i położenie większego nacisku na opracowywanie metodyki pomiarowej,
 • potrzebę zmiany przepisów, mając na myśli ich uproszczenie, a także szersze wykorzystanie rozwiązań informatycznych,
 • informowanie o zmieniającym się prawie, zarówno krajowym, jak też w zakresie zobowiązań wynikających z dyrektywy MID,
 • podjęcie kroków mających na celu rozwój kultury metrologicznej w przemyśle,
 • publikowanie wyników prac poszczególnych zespołów.

Powołanych zostało osiem Zespołów (w nawiasach mailowe adresy kontaktowe do sekretarzy poszczególnych Zespołów):

 • ds. zdrowia: (zdrowie@gum.gov.pl),
 • ds. energii: (energia@gum.gov.pl),
 • ds. technologii i procesów przemysłowych: (technologie@gum.gov.pl),
 • ds. infrastruktury i zastosowań specjalnych: (infrastruktura@gum.gov.pl),
 • ds. środowiska i zmian klimatycznych: (srodowisko@gum.gov.pl),
 • ds. zastosowań podwójnych: (zastosowania@gum.gov.pl),
 • ds. regulacji rynku: (regulacje@gum.gov.pl),
 • ds. probiernictwa.

Kontakt ogólny do Koordynatora Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych: zespoly@gum.gov.pl.

 

 

do góry