Nawigacja

Aktualności

20.03.2017 Zmiana czasu już w najbliższy weekend - 25/26 marca

Autor:

W najbliższy weekend nastąpi zmiana czasu

W nocy z soboty na niedzielę (z 25 na 26 marca 2017 r.) przesuniemy wskazówki zegara z godziny 2:00 w nocy na godzinę 3:00, tym samym przechodząc na czas letni środkowoeuropejski.

Czas letni środkowoeuropejski, zwiększony o dwie godziny w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL), jest czasem urzędowym obowiązującym w Polsce w okresie od jego wprowadzenia w porze wiosennej (zawsze w ostatnią niedzielę marca) do odwołania w porze jesiennej (zawsze w ostatnią niedzielę października). Czasem urzędowym obowiązującym w Polsce w okresie zwykłym, jest czas środkowoeuropejski (zwany też czasem zimowym, zwykłym lub naturalnym, właściwym dla polskiej, środkowoeuropejskiej strefy czasowej), zwiększony o jedną godzinę w stosunku do uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL).

Przesunięcie wskazówek z 3:00 na 2:00

Przepisy regulujące zmianę czasu

Kwestie związane z czasem urzędowym obowiązującym w Polsce reguluje Ustawa o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 roku. Zgodnie z przepisami tej ustawy organem uprawnionym do utrzymywania czasu urzędowego i uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL) oraz rozpowszechniania sygnałów tych czasów jest Prezes Głównego Urzędu Miar. Zadanie to realizuje Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM generując polską atomową skalę czasu UTC(PL) i wyznaczając czas urzędowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ta sama ustawa upoważnia Prezesa Rady Ministrów do wprowadzania i odwoływania czasu letniego w Polsce. Obecnie zmiany czasu reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021.

Terminy wprowadzania i odwoływania czasu letniego, jakkolwiek ustala Prezes Rady Ministrów w rozporządzeniu, o którym mowa wyżej, to wynikają one wprost z Dyrektywy 2000/84/WE w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego. Dyrektywa ta nie nakłada obowiązku wprowadzania czasu letniego – decyzja w tym zakresie pozostaje w gestii poszczególnych krajów członkowskich (w Polsce jest to decyzja podjęta przez Sejm w formie wspomnianej ustawy, a Prezes Rady Ministrów realizuje tę decyzję poprzez wydawane rozporządzenia), a jedynie ujednolica daty wprowadzania i odwoływania czasu letniego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Więcej informacji na ten temat, a także o genezie i o powodach zmiany czasu można przeczytać na stronie dotyczącej czasu urzędowego.

 

do góry