Nawigacja

Aktualności

10.03.2017 Seminarium Głównego Urzędu Miar podczas targów EuroLab

Autor:

Od 29 do 31 marca odbędą się 19. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, których stałym uczestnikiem jest Główny Urząd Miar.

30 marca w godz. 13:30-16:00 zapraszamy na seminarium Głównego Urzędu Miar pt. „Od wzorcowań do badań”, które odbędzie się w sali konferencyjnej B na I piętrze Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

PROGRAM

13.30–14.15 „Dlaczego polska metrologia wymaga głębokich zmian. Od wzorcowań do badań.”
    Dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar

Streszczenie referatu

Funkcję krajowej instytucji metrologicznej w Polsce pełni Główny Urząd Miar. Instytucja ta dotychczas wypełniała przede wszystkim zadania rutynowe, regulacyjne i nadzorcze w zakresie sprawdzania spójności miar i ich wzorców. Nie prowadziła natomiast zaawansowanych badań w obszarze metod pomiarowych, które stanowią istotę innowacji i postępu technologicznego. Ta rola zacznie się zmieniać, gdyż przeprowadzana obecnie reforma ma doprowadzić do przekształcenia urzędu w rodzaj laboratorium, gdzie w ramach dialogu z krajowym przemysłem i nauką tworzyć się będą nowe technologie i rozwiązania. Czynności związane z wzorcowniami ustępować będą miejsca działalności badawczo-rozwojowej, kierując instytucję ku budowie instytutu metrologicznego, zajmującego się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi.

 

14.15–14.50 „Przygotowanie Głównego Urzędu Miar do wdrożenia na terytorium Polski jednostki masy opartej na nowej definicji.”
    Dr Jolanta Wasilewska, Samodzielne Laboratorium Masy GUM

Streszczenie referatu

Przedmiotem referatu będzie omówienie wprowadzanej na świecie w 2019 r. nowej definicji kilograma opartej o stałą Plancka i liczbę Avogadra. W popularny sposób przedstawione zostaną dwa projekty, które doprowadziły do tego, że ostatni materialny wzorzec La Grande K ustanowiony w 1889 r. zostanie zastąpiony wzorcem niematerialnym. Referat przedstawi ciągłość przekazywania jednostki masy po redefinicji kilograma i jej wpływ na stanowisko państwowego wzorca jednostki masy znajdujące się w Pracowni Wag i Wzorców Samodzielnego Laboratorium Masy Głównego Urzędu Miar, łańcuch spójności pomiarowej od prototypu kilograma nr 51, poprzez kopie kilograma, wzorce klas dokładności E1, E2, F1, F2, M1 do przyrządów użytkowych.

 

14.50–15.25 „Nowoczesne technologie w dziedzinie czasu i częstotliwości – co ma z tego Jan Kowalski.”
    Dr Albin Czubla, Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości

Streszczenie referatu

Przedmiotem referatu będzie popularne przedstawienie rozwijanych w Polsce i w Europie nowoczesnych technologii w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz prezentacja ich wpływu na życie codzienne. Poruszone będą m.in. zagadnienia laboratoryjnych zegarów atomowych (fontann cezowych i zegarów optycznych), światłowodowego transferu czasu i częstotliwości, utrzymania systemu Galileo, synchronizacji sieci i bezpieczeństwa rynku finansowego i transakcji elektronicznych. Całość będzie służyła wykazaniu ścisłych zależności pomiędzy rozwojem wysokospecjalizowanych technologii w dziedzinie metrologii czasu i częstotliwości a życiem przeciętnego obywatela.

 

15.25–16.00 „Prace rozwojowo-badawcze Samodzielnego Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM realizowane we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz w ramach projektów NCBiR i EMRP.”
    Jerzy Szutkowski, Grzegorz Sadkowski, Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM

Streszczenie referatu

Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM brało udział i nadal kontynuuje prace badawcze w ramach NCBiR w partnerstwie z Politechniką Śląską i Uniwersytetem Zielonogórskim. Prace te dotyczą transferu jednostki rezystancji z kwantowego wzorca Halla na wzorce niższego rzędu, stosowane w badaniach naukowych i w przemyśle. Laboratorium brało też udział w projektach badawczych EMRP: “Automated impedance metrology extending the quantum toolbox for electricity” oraz “Electromagnetic Characterisation of Materials for industrial Applications up to Microwave Frequencies”. W ramach tych projektów opracowano metody pomiarowe, w następstwie czego stosowane są bezkontaktowe pomiary oparte o mikrofalowe rezonatory dielektryczne, służące do wyznaczania parametrów elektrycznych materiałów (takich jak przenikalność elektryczna, rezystancja powierzchniowa, straty). Badane są materiały szeroko stosowane w elektronice: laminaty, metale, ceramiki itd., a także materiały, które są jeszcze w fazie badań (np. grafen). Bezinwazyjność techniki pomiarowej oraz fakt, że stosowana technika pomiarowa wykorzystuje fale elektromagnetyczne w paśmie w. cz. umożliwia pomiar próbek, których zbadanie byłoby trudne lub wręcz niemożliwe przy zastosowaniu metod działających na małych częstotliwościach (np. struktur wyspowych).

Wstęp: bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji na targi EuroLab. Rejestracji można dokonać na miejscu lub on-line na www.targieurolab.pl/rejestracja.

Targi EuroLab to wydarzenie o charakterze biznesowo-naukowym, skierowane do branży laboratoryjnej, będące miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowocześniejszych metodach i technikach badawczych. Targi stanowią okazję do nawiązania kontaktów biznesowych, jak również poznawania nowości rynkowych i poszerzania wiedzy. Każdej z edycji imprezy towarzyszą prowadzone na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykłady prowadzone przez wybitnych specjalistów z branży.

Serdecznie zapraszamy nie tylko do udziału w seminarium, ale także do odwiedzenia stoiska GUM, gdzie uzyskają Państwo wiele cennych informacji na temat laboratoriów GUM i technik pomiarowych.

 

do góry