Nawigacja

Aktualności

13.05.2017 GUM organizuje seminarium na temat nadzoru rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce

Autor:

Seminarium "Nadzór rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce"

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w 2017 r., Główny Urząd Miar organizuje seminarium pt.: „Nadzór rynku nad przyrządami pomiarowymi i wagami nieautomatycznymi w Polsce

Seminarium odbędzie się w Warszawie w gmachu Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2, sala nr 105.

W dniu 20 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542, z późn. zm.), która ustanowiła Prezesa Głównego Urzędu Miar i Dyrektorów Okręgowych Urzędów Miar organami nadzoru rynku w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych. Główny Urząd Miar postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców reprezentujących tą branżę i zorganizować seminarium dotyczące wspomnianej problematyki.

Celem Seminarium jest omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z prawami i obowiązkami podmiotów gospodarczych (tj. producentów i ich upoważnionych przedstawicieli oraz importerów i dystrybutorów), wynikających z powyższej ustawy wraz z omówieniem najważniejszych dokumentów wymaganych w nadzorze rynku oraz oznaczeń zamieszczanych na ww. przyrządach pomiarowych.

Ramowy program Seminarium

10 30 – 11 00

Rejestracja uczestników biorących udział w Seminarium

11 00 – 14 00

"Prawa i obowiązki podmiotów gospodarczych"

"Dokumenty wymagane w nadzorze rynku"

"Oznaczenia na przyrządach pomiarowych i wagach nieautomatycznych"

 

Seminarium będzie prowadził mgr inż. Andrzej Czechowski – Zastępca Dyrektora Biura Służby Miar.

Uczestnictwo w Seminarium jest bezpłatne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w Seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do dnia 2 czerwca 2017 r. Pobierz Kartę zgłoszenia

Wypełnioną Kartę zgłoszenia, proszę wysłać na adres mailowy: m.oryga@gum.gov.pl,

albo faksem na numer 22 581 93 81,

bądź pocztą na adres:

Główny Urząd Miar
ul. Elektoralna 2
00-139 Warszawa

z dopiskiem: Seminarium

 

Wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni o konkretnym terminie seminarium na adres mailowy podany na Karcie zgłoszenia.

Bliższych informacji o seminarium udzielą Państwu pracownicy GUM:

Monika Oryga
tel. 22 581 94 14
m.oryga@gum.gov.pl                                               

Andrzej Czechowski
tel. 22 581 95 04
a.czechowski@gum.gov.pl

 

do góry